مردم برنج خارجی را «پیمانه‌ای» می‌خرند مشاور انجمن واردکنندگان برنج: ◻️پیش از این، فروش برنج خارجی که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که برخی سوپر مارکتی‌ها کیسه برنج‌های خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانه‌ای به مردم می‌فروشند.

مردم برنج خارجی را «پیمانه‌ای» می‌خرند

مشاور انجمن واردکنندگان برنج:

◻️پیش از این، فروش برنج خارجی که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که برخی سوپر مارکتی‌ها کیسه برنج‌های خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانه‌ای به مردم می‌فروشند.

  • منبع خبر : خبرجنوب