♦️علی سرزعیم اقتصاددان فارغ‌التحصیل دانشگاع میلاد ‌ معاون اسبق امور اقتصاد وزارت کار می‌گوید: موضوع مهمی که درباره دولت رئیسی وجود دارد انتظارات است. اینکه روند تورم به چه سمتــی حرکت می‌کند حائز اهمیت است. آن چیزی که می‌تواند تورم را فزاینده نگه دارد انتظار تورمی است. انتظار تورمی میز تأثیر از اقدامات و […]

 

♦️علی سرزعیم اقتصاددان فارغ‌التحصیل دانشگاع میلاد ‌ معاون اسبق امور اقتصاد وزارت کار می‌گوید: موضوع مهمی که درباره دولت رئیسی وجود دارد انتظارات است. اینکه روند تورم به چه سمتــی حرکت می‌کند حائز اهمیت است. آن چیزی که می‌تواند تورم را فزاینده نگه دارد انتظار تورمی است. انتظار تورمی میز تأثیر از اقدامات و گفتارهای دولت جدید است.

????نیمی از جامعه در انتخابات شرکت کرده‌اند و اغلب آنها نیز به آقای رئیسی رأی داده‌اند. به همین دلیل نوعی امید در این رأی دادن وجود داشته است. امیدها نسبت به این موضوع نیز وجود داشته که با انتخاب آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور حاکمیت یکدست می‌شود و لجاجت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها کاهش پیدا می‌کند و احتمالاً عقلانیت در مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور بیشتر می‌شود.

????جامعه در حال رصد ترکیب کابینه و انتصاباتی است که در دولت صورت می‌گیرد.جامعه به دنبال این است که آیا در دولت جدید فرصتی  به وجود خواهد آمد که افراد توانمند مورداستفاده قرار بگیرند و یا بیشتر از افراد وفادار سیاسی استفاده خواهد شد.من فکر می‌کنم در هر دو مورد جامعه علامت مثبتی از دولت دریافت نکرده است.

????جامعه باید احساس کند بهترین افراد موجود در کشور مورداستفاده قرارگرفته تا این افراد بتوانند مشکلات جامعه را حل کنند. اگر مردم احساس کنند این دولت با رویکرد سیاسی روی کار آمده و به دنبال فرصتی است تا دوستان سیاسی خود را به کار بگیرد بدترین پیامی است که به جامعه ارسال می‌شود

????دولت روحانی زیگزاگی عمل می‌کرد و یک‌بار به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کرد و بار دیگر به‌صورت دستوری قصد داشت اقتصاد را مدیریت کند. این وضعیت در همه دولت‌ها وجود داشته است. استراتژی دولت‌های قبلی میانگین‌گیری بود.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰