نصیربوشهرآنلاین – سیدرضا حسینی: با توجه به اینکه در طی چندماه دیگر انتخابات مجلس برگزار می گردد،به منظور آشنایی بیشتر انتخاب کنندگان ،شرکت سیب زمینی مسابقه ای بصورت غیر حضوری برگزار می نماید.به صد نفر از افرادی که به سوالات مسابقه پاسخ صحیح بدهندبه قید قرعه جوایز نفیسی که نوع آنان متعاقبا اعلام خواهد شد، […]

نصیربوشهرآنلاین – سیدرضا حسینی:

با توجه به اینکه در طی چندماه دیگر انتخابات مجلس برگزار می گردد،به منظور آشنایی بیشتر انتخاب کنندگان ،شرکت سیب زمینی مسابقه ای بصورت غیر حضوری برگزار می نماید.به صد نفر از افرادی که به سوالات مسابقه پاسخ صحیح بدهندبه قید قرعه جوایز نفیسی که نوع آنان متعاقبا اعلام خواهد شد، اعطا می گردد.
۱_ مهمترین کار نماینده مجلس چیست؟
الف:دادن وعده. ب: وعده و وعید دادن. ج:قول سرخرمن. د:شعار دادن.
۲_در زمینه اشتغال ،وکیل مردم در مجلس چه کاری باید انجام بدهد؟
الف: همه را سرکار بگذارند. ب:یک نورچشمی را از اداره آب به پتروشیمی منتقل نماید. ج:پستهای مهم به فک و فامیل خود بسپارد. د:انتقال دوستان از حوزه انتخاباتی به تهران.
۳_ مردم چه نقشی در انتخابات مجلس دارند؟
الف:باید رای بدهند. ب: رای در صندوق بیندازند. ج:وظیفه شرعی دارند رای بدهند. د: رای ،رای،رای
۴_چه کسی باید در انتخابات رای بیاورد؟
الف:کسی که یکبار قبلا رای آورده است. ب: فردی که دو بار نماینده مجلس بوده است. ج:کاندیدایی که خوب شعار بدهد. د:موارد الف ، ب و همه.
۵_ اسپانسر ها چه نقشی در انتخابات مجلس دارند؟
الف: بعد انتخابات مشخص می شود. ب:قبلا مشخص می شود.ج:هم قبلا هم بعداً. ج:فعلا رای بدهند.
۶_ اگر کسی برای دو یا سه بار بخواهد به مجلس برود چه باید بگوید؟
الف:متفاوت از قبل می شوم ب:حالا رای بدهید. د:حتما رای می آورم. د:غیر از من کسی شایسته نیست.
۷_معنای رای اعتماد از نظر نماینده مجلس چیست؟
الف:ماشین ب:شاسی ج:بلند د:چند ماشین شاسی بلند.
۸_ نماینده شهر شمادر مجلس باید عضو چه کمیسیونی باشد؟ الف: کمیسیون شعار. ب:کمیسیون بده بستان. ج:کمیسیون یخ در بهشت. د:کمیسیون پفک نمکی.
۹_ نقش مجلس در مهار تورم چیست؟
الف:در حوزه استحفاظی قوه مقننه نیست. ب: بستگی به دروازه بان دارد. ج:فعلا تورمی در جامعه وجود ندارد. ج: چند بنر در سردر مجلس نصب گردد.
۱۰_ اولین اقدام فرد پیروز درانتخابات مجلس چیست؟الف:موبایل خود را خاموش کند. ب:کاری به مردم نداشته باشد. ج: جواب سلام کسی ندهد. د:لطفا مزاحم نشوید.
سید رضا حسینی،بندر کنگان،پنجم خرداد هزارو چهار صد و دو.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین