تا زمانیکه مدیریت مساجد برعهده اوقاف بود، با تمام مشکلات جزیی که مساجد داشتند، بازهم به نحو احسن مدیریت میشد. به نحوی که هیچ مسجدی تعطیل نشد. ولی متأسفانه از زمانیکه مساجد بر عهده ستاد امور مساجد گذاشته شد، نه تنها مشکلات جزیی گذشته حل نشد، بلکه بسیاری از مساجد، یا به تعطیلی کشانده شد و یا مشکل بزرگتری به مشکلات آنها اضافه شد.

مساجد باید به آغوش اوقاف بازگردانده شود

 

تا زمانیکه مدیریت مساجد برعهده اوقاف بود، با تمام مشکلات جزیی که مساجد داشتند، بازهم به نحو احسن مدیریت میشد. به نحوی که هیچ مسجدی تعطیل نشد.
ولی متأسفانه از زمانیکه مساجد بر عهده ستاد امور مساجد گذاشته شد، نه تنها مشکلات جزیی گذشته حل نشد، بلکه بسیاری از مساجد، یا به تعطیلی کشانده شد و یا مشکل بزرگتری به مشکلات آنها اضافه شد.
واقعیت اینجاست که آقایان تحصیل کرده و مدبّر اداره اوقاف، اشراف کاملی به اهالی مساجد و اعضای دلسوز آن داشتند. تاجایی که اجازه تعطیلی هیچ کدام از مساجد و یا تعزیه های استان داده نشد.
بعنوان مثال قدمت تعزیه مسجد امام جعفر صادق ع جفره علیباش به بیش از۱۵۰ سال میرسد. ولی اکنون از سال۹۶ مردم عزادار بوشهر، از دیدن آن محرومند و دلیل آن نیز سیاستهای امور مساجد میباشد.
لازم به ذکر است که پس از انقلاب، فیلم تعزیه این مسجد بدست حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رسید که بسیار استقبال کردند و پیام تقدیر و تشکر به عوامل تعزیه فرستادند.
ریش سفیدان هر مسجد، شناسنامه های ان هستند ولی کار به جایی رسیده است که سیاستهای امور مساجد، منجر به بی احترامی و راندن آنها از مساجد شده است.
.
.
ادامه دارد

محمد سرخوش

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین