مشکلات رسانه های کاغذی . ✍️رباب پرویزی زاده زمانی نشریات کاغذی زبان گویا و رسای مردم بود . مردم در ادوار گذشته حرف شان ، سخنشان و درد دل شان را بوسیله رسانه های کاغذی به مسئولین و مدیران می گفتند. یکی ازکارهای فرهنگی ماندگار ، رسا وپر حاشیه وکم تواقع با بار مالی زیان […]

مشکلات رسانه های کاغذی .
✍️رباب پرویزی زاده
زمانی نشریات کاغذی زبان گویا و رسای مردم بود . مردم در ادوار گذشته حرف شان ، سخنشان و درد دل شان را بوسیله رسانه های کاغذی به مسئولین و مدیران می گفتند. یکی ازکارهای فرهنگی ماندگار ، رسا وپر حاشیه وکم تواقع با بار مالی زیان اور بدون سودهی ،رسانه های کاغذی می باشد. از روی عشق وعلاقه و صبوری ونیز تنها هدفشان توجه به مشکلات و درد دل مردم ورساندن پیام انها به گوش مسئولین میباشد .گرچه در این راه باکم لطفی و مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند . باز از تلاش برای انعکاس خواسته هاومطالبات مردم در موارد حقوقی و اجتماعی و سیاسی ازطریق نشر وچاپ اطلاع رسانی به مسئولین ذی ربط کوتاهی نکرده وچه بسا از طرف افراد و گروه های تحت فشار قرار گرفته می شوند. اما همیشه با قلم استوار خود که سرشار ازسر عشق و علاقه و رفع مشکلات و روشن کردن حق وحقوق مردم کوتاهی نمی نمایند. امامتأسفانه همه نشریات کاغذی در این سالها اخیر با یک سری یا مواردی مشکل سازی مواجه‌اند که در تضعیف آنان دخالت و نقش داشته. این موارد مشکل ساز عبارتند ازعدم استقبال خوانندگان که تمایل کمتری به مطالعه نشریات کاغذی چون بدون دادن هزینه ای سریع در فضای مجازی در اختیار دارند.یکی از دلایلی که بیشتر از هرچی در سه الی چهارسال باعث کم رنگ شدن ونقش اساسی داشت. بیماری کرونا بود. ومتوقف شدن چاپ ودر این راستا این نشریات مجبور شدن اخبار را از روی کاغذ به فضای مجازی وارد کرده .تا همه بتوانند اخبار روز از این طریق کسب کنند. این خود آغاز ضربه اولی به ساختار نشریات کاغذی بود.اگربخواهیم کلا این مواردکه باعث رکود نشریات کاغذی شدن رادسته بندی کنیم. عبارتند انعکاس اخبار روزدر فضای مجازی به شکل لحظه به لحظه .. دوما هزینه های کادر فنی وسوم عدم حمایت از طرف دستگاهی اجرایی و نداشتن اگهی . چهارم گرانی کاغذ در چاپ وپخش نشریه ودیگر مواردی،که رسانه های کاغذی با آن در حال حاضر روبرو هستند. همه این دلایل دست به دست هم داده. در نتیجه باعث رکورد وتضعیف ویا تعطیلی یا چاپ اندکی به علت هزینه های بالای مواجه شوند. ومتاسفانه از تعداد رسانه های کاغذی که در حال حاضردر این عرصه فرهنگی فعالیت و حضور دارند. روز به روز از تعداد آنها دراین سالهای اخیر کاسته و نقش آنها بی رنگ شود.و امیدواریم در این راستا باز توسط دولت ودستگاه اجرایی حمایت گردند.تا باعث فرو پاشی این نشریات که دراین سالهای زیادی با سرمایه خودشان بدون کوچکترین چشم داشت وسود شخصی در این راه قدم گذاشتن وغم ودردشون تنها صدای دردها ومشکلات مردم بوده به سمت خاموشی کشیده نشود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین