▪️نتایج یک پژوهش توسط دانشگاه تهران نشان می‌دهد که ترکیه با جلوگیری از ورود آب به سایر کشورهای حوضه رودخانه ارس قصد دارد تا ۸۳ درصد پتانسیل ارس را داخل مرزهای خود مهار کند. ▪️ترکیه ائتلافات آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از […]


▪️نتایج یک پژوهش توسط دانشگاه تهران نشان می‌دهد که ترکیه با جلوگیری از ورود آب به سایر کشورهای حوضه رودخانه ارس قصد دارد تا ۸۳ درصد پتانسیل ارس را داخل مرزهای خود مهار کند.

▪️ترکیه ائتلافات آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از بازیگران مختلف بیان شود تا برای همگان یقین شود که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست.

▪️محققان درخصوص نابودی مناطق اقتصادی شمال غرب ایران به واسطه کاهش آورده رودخانه ارس هشدار داده‌اند.

  • منبع خبر : تجارت نیوز