سخنگوی شورای نگهبان: طرح دوفوریتی مجلس درباره قطعی بودن رای هیات نظارت انتخابات شوراهای شهر درباره منتخبان رد شد، چون فرصت تظلم خواهی را از افراد سلب می کند پس از آنکه هیات نظارت بر ابطال رای حدود ۸۰ منتخب شوراهای شهر کشور از جمله ۵ منتخب استان بوشهر اصرار کرد، دیوان عدالت این […]

 

سخنگوی شورای نگهبان:

طرح دوفوریتی مجلس درباره قطعی بودن رای هیات نظارت انتخابات شوراهای شهر درباره منتخبان رد شد، چون فرصت تظلم خواهی را از افراد سلب می کند

پس از آنکه هیات نظارت بر ابطال رای حدود ۸۰ منتخب شوراهای شهر کشور از جمله ۵ منتخب استان بوشهر اصرار کرد، دیوان عدالت این تصمیم را موقتا رد کرد تا بررسی شود و منتخبان به شوراها برگشتند. متعاقب آن مجلس در مصوبه ای، هرگونه تصمیم هیات مرکزی نظارت درخصوص انتخابات شوراها را قطعی دانست که حالا این تصمیم از سوی شورای نگهبان رد شد