نصیربوشهرآنلاین:   جناب اقای رییسی ریاست محترم جمهوری: پیشاپیش خوش امد گویی مردم استان بوشهر و ساحل نشینان تنگستان تقدیم میگردد. جناب رییس جمهور، در نوار ساحلی تنگستان دو پروژه نبمه تمام بشرح زیر وجود دارد: ۱-بزرگراه ساحلی بوشهر -دلوار-دیر ۲-جاده یین روستایی ساحلی تنگستان. ۱- بزرگراه بوشهر- دلوار-دیر پروژه ایست که برای کل استان […]

نصیربوشهرآنلاین:

 

جناب اقای رییسی ریاست محترم جمهوری:
پیشاپیش خوش امد گویی مردم استان بوشهر و ساحل نشینان تنگستان تقدیم میگردد.
جناب رییس جمهور، در نوار ساحلی تنگستان دو پروژه نبمه تمام بشرح زیر وجود دارد:

۱-بزرگراه ساحلی بوشهر -دلوار-دیر
۲-جاده یین روستایی ساحلی تنگستان.
۱- بزرگراه بوشهر- دلوار-دیر پروژه ایست که برای کل استان و حتی صنایع نفت و.گاز دارای اهمیت است و این بزرگراه نیمه تمام رها شده است امید است تکمیل این برزگراه در اولویت دولت قرار گرفته و با توجه خاص به این موضوع مهم بودجه لازم برای این طرح در سفر آتی به استان اختصاص یابد.
۲-جاده بین روستایی ساحلی که بنام جاده مرگ مشهور شده است ،این جاده یکی از مهمترین راههای مواصلاتی ساحلی استان است که ظرفیت و کیفیت لازم برای تردد ندارد و مردم شریف این منطقه همه روزه شاهد بروز تصادفات متعدد در این محور هستند و نیاز است این جاده تعریض ،مرمت و بازسازی شود قطعاتی از این محور قبلا تعریض و ساخته شده ولی کار تمام نشده و به کندی انجام میگیرد . این جاده از اولویت مردم ساحل و بومیان این منطقه
است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین