نصیربوشهرآنلاین – راضیه محمدی: تاریخچه دیرینه مطالبه گری در ادوار و زمینه های مختلف ، همواره بیانگر تلاش مردمان در جهت عنوان و پیگیری مطالبات خود چه بصورت جمعی و چه به بصورت انفرادی است . در واقع مطالبات مطروحه از سوی مردم به سطوح بالاتر در موارد بسیاری می تواند ، چشم بالادستی ها […]

نصیربوشهرآنلاین – راضیه محمدی:

تاریخچه دیرینه مطالبه گری در ادوار و زمینه های مختلف ، همواره بیانگر تلاش مردمان در جهت عنوان و پیگیری مطالبات خود چه بصورت جمعی و چه به بصورت انفرادی است .

در واقع مطالبات مطروحه از سوی مردم به سطوح بالاتر در موارد بسیاری می تواند ، چشم بالادستی ها را به اموری که تا کنون از دید آنها مخفی مانده یا از اهمیت کمی برخوردار بوده است را باز کرده و قطعا سبب ارتباط قوی تر مردم و‌ مسئولین بالادست شود .

اما نکته حائز اهمیت اینست که :
پس از طرح مطالبه جمعی و با توجه به طیف گسترده افراد مطالبه گر ، واکنش افراد بالادست چگونه باید باشد ؟
حتی اگر پس از طرح مطالبات ، امکان ارائه پاسخ مناسب و یا قانع کننده از سوی افراد در راس وجود ندارد ، الزامی است که دست کم پاسخی هر چند کوتاه و مختصر توام با احترام ارائه شود .
هرچند این سبک پاسخگویی فقط تا مدتی ، جمعیت مطالبه گر را اندکی آرام می کند ، و باز هم پس از مدتی به مطالبه گری خواهند پرداخت و این روند تا زمان پاسخ مناسب به مطالبات آنها ادامه دارد ، اما دست کم از تبدیل شدن این حرکت به تنش های گسترده جلوگیری می کند .

تنش های ناشی از عدم دستیابی به مطالبات عنوان شده ، خود پیامد های ناگوار بسیاری ، از جمله :
نا‌امیدی ، عدم پیشرفت فرهنگی و اجتماعی ، تنش های بیشتر بین مردم و مسئولین ، دشمنی مردم با نظام و … دارد ، که همین عوامل رفته رفته می تواند منجر به تضعیف سیستم‌ نظام حالم شود.

لذا شایسته است که : مطالبه را اگر برحق است ، پاسخ داده تا هم اسباب نارضایتی و دشمنی مردم و حکومت فراهم نشود و هم اینکه مردم با مشاهده آزادی بیان و درک هر چه بیشتر دولت از مطالبات آنها رضایت مندی بیشتری از نظام حاکم داشته باشند .

در پایان این نکته را نیز باید یادآور شد که : هر گونه پاسخ نامناسب ، تند ، و خشونت بار نه تنها برای دولت و نظام حاکم ، یک سازمان و یا هر نهاد دیگری ، بلکه برای مردم نیز عواقب ناگواری داشته
و قطعا این گونه نارضایتی ها می تواند ضربات مهلکی هم بر پیکره نظام و هم بر زندگی مردم جامعه وارد کند .

بنابراین الزامی است که نه تنها دولت ها شهرداری ها ، شوراها ، فرمانداری ها و هر ارگان یا نهادی که تصمیماتش بطور مستقیم بر سبک زندگی و آینده جامعه اثر گذار است ، با همکاری و همفکری متخصصان در حوزه های مختلف به شیوه ای متناسب و درخور به پاسخگویی به مطالبات مردم بپردازند .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین