نقدی به هم استانی ها *مطالبه گری حق شماست* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر تاریخ مبارزان استان بوشهر برگ زرینی از مردان مبارزی دارد که ایران را مدیون خود کرده : ۱- رئیسعلی دلواری علیه انگلیس ۲- میرمهنای بندر ریگی علیه هلندیها و پرتقالی ها ۳-احمد خان و حسین خان چاهکوتاهی علیه بریتانیا ۴- غضنفرالسلطنه […]

نقدی به هم استانی ها
*مطالبه گری حق شماست*
✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

تاریخ مبارزان استان بوشهر برگ زرینی
از مردان مبارزی دارد که ایران را مدیون
خود کرده :
۱- رئیسعلی دلواری علیه انگلیس
۲- میرمهنای بندر ریگی علیه هلندیها
و پرتقالی ها
۳-احمد خان و حسین خان چاهکوتاهی
علیه بریتانیا
۴- غضنفرالسلطنه علیه بریتانیا
۵- شیر ( زار ) محمد تنگسیری علیه
تجار ربا خوار
۶- نادر مهدوی و بیژن گرد علیه ناوگان
آمریکا

*بوشهر* شبه جزیره و بندری تجاری
تفریحی با بن بست مواصلاتی :
در جنوبی ترین نقطه کشور معروف به
*نگین* خلیج فارس (شهر عمارتها)
در شمالش جزیره خارگ همان *د‌‌‌‌ُر یتیم*
خلیج فارس
و در جنوبش بندر زرخیز عسلویه یا
*مروارید* خلیج فارس
اما در مطالبه گری و محرومیت ها
تنهای تنهای تنها با انسانهایی محجوب
و محبوب که کمتر حقشان را فریاد
میزنند و آنهایی هم که دستی در صحنه
دارند بخاطر ترس از گرفتن پستشان
حاضر نیستند خود را به خطر انداخته و
در نهایت در مرکز سکنی می گزینند .

جامعه ای می‌تواند روی خوشبختی و
سعادت ببیند که مردمانش مطالبه گر
باشند . مطالبه گری از ارکان پیشرفت
یک جامعه است به همین منظور باید
مردم از این آگاهی و شهامت بر خوردار
باشند تا بتوانند صدای اعتراض خود را
نسبت به تبعیض‌ها بطور مستمر و از
طریق مقاله ، طومار و حتی تجمع
( اصل ۲۷ قانون اساسی )به گوش و
رویت مسئولین برسانند .
جامعه ای که شهروندانش مطالبه گر
نیستند جامعه *مرده ایست* و جایی که
در آن حزب جایگاهی ندارد مطالبات
مردم باید از طریق شوراهای شهر به
سمع مسئولین رسانده شود متاسفانه
شوراها هم بیشتر بفکر منافع شخصی
خود هستند و بخاطر سبقه بد مردم
دیگر به آنها هم اعتمادی ندارند بنابر
این مردم باید در همه امور بخصوص
رفع تبعیض ها خودشان پیش گام باشند.

شهروندان گرانقدر باید هوشیار باشیم
و نباید تمام هم و غم زندگیمان صرف
فوتبال ، رقص و آواز و امثال اینها ختم
شود هر چند که شادی برای زندگی
لذت بخش بوده اما مهمتر از اینها
احساس مسئولیت و نوعدوستی و
رفع تبعیض هایی است که از طرف
دولتمردان و گماشتگان آنها در استان
برنامه ریزی و اجرا میشود .

همانگونه که روز بوشهر (۱۸ اسفند )
مهم است مطالبه گری هم مهم است
همانگونه که فستیوال موسیقی کوچه
بوشهر مهم است بهداشت و فرهنگ
کوچه هم مهم است .
باید معترض شویم چرا سرمایه های
کشور بیشتر صرف و هزینه استان‌های
مرفه می شود و *جنوبیها* با این همه
انباشت ثروت همچنان *محروم* ؟!
نباید در سایه این شادیها مغرور شویم
*باید هوشیار باشیم تا دستان مسئولین*در جیبمان نرود* .

باید بدانیم این تقسیم ناعادلانه ثروت
است که عامل عقب افتادگی مناطق
محروم کشور از جمله بوشهر میشود
آن هم استانی که از ثروت فوق العاده
ای برخور دار است .
باید بدانید که هیچکدام از مسئولین
استانی حاضر نیستند برای شما هزینه
کنند و یا اینکه پست خود را بخاطر
مردم به خطر اندازند هر چند که
*استاندار باشد و یا حتی پیشوند و یا*
*پسوند بوشهری* داشته باشند زیرا
همگی *خادم تهران* هستند تا بوشهر !!

۱۴۰۳/۱/۱۵

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین