*مطالبه گری* 🖋️عبدالرحیم کارگر ✅چند سالیست که در سرای مجازی گل واژه ای به نام مطالبه و مطالبه گری عرض اندام می کند و گروه های زیادی با پسوند و پیشوند این واژه فعالیت می نمایند .در پستوی این واژه کلمات و معانی زیادی نهفته است .مضامینی چون حقوق شهروندی ،احقاق حق ،انتخابات ،پاسخگویی و […]

*مطالبه گری*

🖋️عبدالرحیم کارگر

✅چند سالیست که در سرای مجازی گل واژه ای به نام مطالبه و مطالبه گری عرض اندام می کند و گروه های زیادی با پسوند و پیشوند این واژه فعالیت می نمایند .در پستوی این واژه کلمات و معانی زیادی نهفته است .مضامینی چون حقوق شهروندی ،احقاق حق ،انتخابات ،پاسخگویی و مسوولیت پذیری حاکمان ، جامعه ی مدنی و دست آوردهایی این چنینی خروجی مطالبه گری می باشد.
مطالبه گر باید مطالبات عمومی را بشناسد و با سماجت از مسوولین آنها را پاسخگو نماید و تا حصول نتیجه دست بردار نباشد.
مطالبات یک جامعه بر اساس هرم مزلو شامل نیازهای اولیه چون آب ، غذا ،مسکن و امنیت و نیازهای ثانوی چون اخلاق ،معرفت
،فرهنگ و انسانیت می شود .براساس این فرضیه تا نیازهای اولیه مرتفع نگردد دسترسی به نیازهای ثانوی مشکل می باشد.
جامعه ی کنونی ما متاسفانه هنوز در پیچ و خم نیازهای اولیه دست و‌پا می زند و مطالبه گران نیز عمدتا در همین چهار چوب مطالبه گری می نمایند که امید است جامعه از نیازهای اولیه عبور کند تا به نیازهای ثانوی برسد که حق دادنی نیست بلکه گرفتنیست .و بقول حافظ شیرین سخن .
*ز باطل بگذر و حق را طلب کن*

*مجو باطل ازین باطل چه حاصل*
نکته ی دیگری که باید به آن پرداخت شعاع مطالبه گری می باشد که معمولا روستا ،شهر و شهرستان و نهایتا به استان ختم می گردد ؛حال آنکه ما در شعاع وسیعتری به نام ایران زندگی می کنیم و حق داریم مطالبات خود را با رعایت موازین اخلاقی از رهبر و قوای سه گانه تا وزرا و مدیران کل گسترش دهیم .
مثلا چه اشکالی دارد در قالب طوماری از رهبر و قوای سه گانه مطالبه ای سیاسی ،عمرانی ،اقتصادی و فرهنگی را بخواهیم و خواستار پاسخگویی شویم .یکی از اصول حکمرانی صحیح همین مطالبه گری عمومی می باشد که جامعه را مدرن و مسولین را پاسخگو می سازد که البته ظرفیت حاکمان نیز در این گونه موارد شرط لازم اجرای این امر می باشد.
رشد مطالبه گری و پاسخگویی حاکمان قطعا جامعه را رشد می دهد و فاصله ی میان حاکمیت و مردم را کمتر می سازد.
چشمان تیز بین مطالبه گر چون ذره بینی جامعه و حکام آنرا می پاید و هرچه شعاع عملکرد مطالبه گران وسیع تر باشد فساد ،بی قانونی ، رانت ، کم کاری مسوول و غیره و ذالک رو به افول می گذارد .
جامعه ی جهان سومی و به تبع آن ایران ما هنوز متاسفانه در پیچ و خم سنت ها دست و پا می زند .سنت هایی چون نگاه ارباب رعیتی به جامعه ،مرد سالاری ،فرد محوری ،نبود خرد جمعی و بازی ندادن آن در مدیریت کلان مملکتی ،عدم حضور نخبگان و مشکلاتی اینچنینی چون سدی ما را در راه رسیدن به مدینه ی فاضله باز می دارد.
امید که روزی صدای جامعه و‌مطالبه گر در سرتاسر ایران طنین انداز شود و حکومت در پاسخگویی واجرای مطالبات کمر همت بگمارد.

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین