نصیربوشهر – قاسم ایارده: مهمترین رکن در ایفاء هر مسئولیت اجتماعی مساله وظیفه شناسی است. آن کسی در انجام مسئولیت های اجتماعی موفق تر است که بهتر و بیشتر از سایرین وظیفه ای که بر دوش دارد را بشناسد و آن را عمل کند. این وظیفه شناسی به طور کلی در زمان فراز و […]

 

نصیربوشهر – قاسم ایارده:

مهمترین رکن در ایفاء هر مسئولیت اجتماعی مساله وظیفه شناسی است. آن کسی در انجام مسئولیت های اجتماعی موفق تر است که بهتر و بیشتر از سایرین وظیفه ای که بر دوش دارد را بشناسد و آن را عمل کند. این وظیفه شناسی به طور کلی در زمان فراز و فرودها و تلاطمات و مشکلات موجود در جامعه خود را بیشتر نمایان می کند. به قول رودکی : اندر بلای سخت پدید آید/ فضل و بزرگمردی و سالاری . به هنگام سختیها و مرارتهاست که جامعه بیش از هر زمان دیگر گوش به صدای نخبگان و چشم به عمل فرهیختگان خود دارد. این وظیفه شناسی ریشه در تمایلات عالی انسانی دارد. از جمله مزایایی که آفریدگار حکیم به بشر عطا کرده تمایلات عالی انسانی از قبیل: دیگر دوستی، حمایت از مظلوم، ایثار و ازخودگذشتگی، تعاون و کمک به دیگران، همدردی با دردمندان، ودیگر صفات ارزنده است.
هر یک از تمایلات به منزله شاخه باروری در بشر و انسانیت است واگر به خوبی مورد حمایت قرار گیرد و به درستی پرورش یابد،می تواند در شان رفیع انسانی اثر مفیدی بگذارد و دری را ازکمال و سعادت به روی آدمی بگشاید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود لیس بمؤمن من بات ریان و جاره جائع ظمئان. مؤمن نیست آن کس که شب غذای کافی خورده وسیراب باشد در حالی که همسایه اش گرسنه و تشنه است.
تمایلات عالی انسانی مظاهر مختلفی دارد و به کار بستن آن هامورد توصیه و تاکید اسلام. هر کس از راه خدمت به مردم این تمایلات را بیشتر اقناع کند در انسانیت به مقام رفیع تری نایل آمده است.
همه می دانیم که روزگار سخت و خطیری در حال سپری شدن بر جوامع جهانی و ما هست، شاید آینده سخت تری را در پیش رو داشته باشیم اما باید بدانیم در روزگار خوف و خطر وظیفه ما برای حفظ آرامش و ثبات جامعه چیست؟ یک شهروند وظیفه شناس کسی است که خود را وقف جامعه می کند و آن هنگام که دیگران به دنبال زندگی و آرامش خویشند او خود را وقف زندگی و آرامش دیگران نماید..
مثل شهداء

  • منبع خبر : نصیر بوشهر