▪️پس از رسانه‌ای شدن فساد چای دبش در حوزه‌ی واردات با ارز نیمایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، بررسی کرده‌ایم که با سه میلیارد و چهارصد میلیارد دلار چه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توان در صنعت نفت و پایین دستی داشت؟ ▫️با معادل این پول می‌توان یک پالایشگاه دو فازی با ۵۰ میلیون متر مکعب گاز با اعتبار […]

▪️پس از رسانه‌ای شدن فساد چای دبش در حوزه‌ی واردات با ارز نیمایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، بررسی کرده‌ایم که با سه میلیارد و چهارصد میلیارد دلار چه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توان در صنعت نفت و پایین دستی داشت؟

▫️با معادل این پول می‌توان یک پالایشگاه دو فازی با ۵۰ میلیون متر مکعب گاز با اعتبار ۴ میلیارد دلار ساخت.

▪️پتروشیمی کاوه با اعتبار ۹۵۰ میلیون دلار احداث شده که می‌توان سه پتروشیمی جدید در کشور داشت.

▫️احداث نیروگاه هزار مگاواتی نیازمند ۶۵۰ میلیون دلار است با این پول ۵ نیروگاه می‌توان ساخت.

▪️همچنین با این پول می‌توان ۱۲ تا نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق با سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیون دلاری ساخت.

▫️پالایشگاه گاز هویزه با اعتبار  ۱.۴ میلیارد دلار و پتروشیمی گچساران نیز با سرمایه‌گذاری ۱.۳ میلیارد دلاری ساخته شده که می‌توان با حجم فساد پرونده چای دبش، دو پتروشیمی یا دو پالایشگاه گازی احداث کرد.

  • منبع خبر : انرژی پرس