بخشی از سخن جناب معاون استاندار درست است. اکثر نشریات بوشهر دارای کادر حرفه ای شامل خبرنگار، گزارش نویس و تحریریه نیستند. اکثر نشریات بوشهر (به جز بامداد جنوب) توان نگارش و انتشار سرمقاله در شش شماره پیاپی را ندارند. اما این موضوع باعث نمی شود که جناب خورشیدی با انداختن تقصیر به گردن نحیف […]

بخشی از سخن جناب معاون استاندار درست است. اکثر نشریات بوشهر دارای کادر حرفه ای شامل خبرنگار، گزارش نویس و تحریریه نیستند.

اکثر نشریات بوشهر (به جز بامداد جنوب) توان نگارش و انتشار سرمقاله در شش شماره پیاپی را ندارند. اما این موضوع باعث نمی شود که جناب خورشیدی با انداختن تقصیر به گردن نحیف روزنامه و هفته نامه از خود سلب مسئولیت کند.

به هر حال مجموعه استانداری باید جوابگو باشد. آوردن ماشین آب پاش و ریختن آب جوش روی مردم به پای ارشدترین مقام سیاسی امنیتی استان که جناب خورشیدی است نوشته می شود (ولو اینکه ایشان واقعا تقصیری نداشته باشد که به نظر من حتی روح ایشان از این قضیه بی خبر بوده است)

در بخش دیگری از سخنان ایشان بر رساندن صدای مردم به حکومت توسط نشریات تاکید شده است. من معتقدم این سخن جناب خورشیدی جان کلام ایشان است. ایشان درست می گوید دولت تدبیر دیگر دولت ملی نیست. این دولت از مردم جداست. اصلا نمی داند در جامعه چه می گذرد.کسی باید به آنها تذکر دهد تا بفهمند چه خبر است. چون شرایط این گونه است استاندار و معاون استاندار این دولت هم شانی برابر رییس و معاون اداره غله دارند. این ها رییس اداره استانداری هستند نه مسئول استان

من نمره خورشیدی در حادثه بنزینی شهرستان جم و سایر شهرستان ها را بیست می دهم چون علی رغم بدترین تهدیدها و راه بندان چند روزه ایشان نگذاشت خون از دماغ کسی ریخته شود. به همین دلیل و علی رغم بی تدبیری رخ داده در مرکز استان به ایشان درود می فرستم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر