با حکم دشتی زاده دکتر عباس خواجه معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و توسعه بوشهر شد . به گزارش نصیربوشهرآنلاین با حکم احمد دشتی زاده مدیرعامل این شرکت دکتر عباس خواجه از نیروهای باسابقه این سازمان به عنوان معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و توسعه بوشهر ( سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بوشهر […]

با حکم دشتی زاده
دکتر عباس خواجه معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و توسعه بوشهر شد .
به گزارش نصیربوشهرآنلاین با حکم احمد دشتی زاده مدیرعامل این شرکت دکتر عباس خواجه از نیروهای باسابقه این سازمان به عنوان معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و توسعه بوشهر ( سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ) منصوب شد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین