حاتم شاکری (معاون وزیر کار) طی نامه‌ای حکم انتصاب سرپرست اداره کار منطقه ویژه را که از سوی ایرج خرمدل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر شده بود را ملغی اعلام نمود. در متن این نامه نوشته شده: همانگونه که باید اشراف داشته باشید: مناطق ویژه اقتصادی برابر ماده ۱۶ قانون تشکیل و […]

حاتم شاکری (معاون وزیر کار) طی نامه‌ای حکم انتصاب سرپرست اداره کار منطقه ویژه را که از سوی ایرج خرمدل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر شده بود را ملغی اعلام نمود.

در متن این نامه نوشته شده:

همانگونه که باید اشراف داشته باشید: مناطق ویژه اقتصادی برابر ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و نیز ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن، ملزم به رعایت ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ هستند. و در موضوع انتصاب سرپرستان مدیریت کار و خدمات اشتغال این مناطق، ملزم به رعایت ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ و تبصره های آن در موضوع ایجاد واحد کار و انتصاب سرپرست این واحد و گزارش عملکرد آن می باشد. و  یقیناً آگاهی دارید که به استناد بند۱ماده۵قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی : سرپرست مدیریت کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شود.

مسئولیت‌های ناشی از این نقض قوانین و مقررات بعهده مدیرعامل منطقه می‌باشد و از نظر قانون و این وزارت‌خانه کلیه آرا و احکام صادره در این مدت باطل و غیرقانونی تلقی شده، ضمن اعلام به مراجع ذیربط نظارتی، قابلیت پیگرد قانونی دارد.

 

پی نوشت:این عدم اطلاع از قوانین نشان از ضعف مدیران میانی و مشاوران آقای خرمدل دارد که حتی از ساده ترین قوانین مناطق ویژه اطلاعی ندارند و بیش از پیش عدم وجود نیروهای توانمند را در حلقه تصمیم گیری این منطقه آشکار می کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر