*نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست ؟* ج ؛معرفی و حمایت از فرد غیر بومی ناشناسِ گمنام اصلا زیبنده بندر بوشهر نبود، درسته که هر عضو شورا شهر ،حق قانونی و طبیعی خود می داند که یک نفر بعنوان کاندیدای شهرداری را می بایست به شورای شهر معرفی […]

*نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست ؟*
ج ؛معرفی و حمایت از فرد غیر بومی ناشناسِ گمنام اصلا زیبنده بندر بوشهر نبود، درسته که هر عضو شورا شهر ،حق قانونی و طبیعی خود می داند که یک نفر بعنوان کاندیدای شهرداری را می بایست به شورای شهر معرفی نماید که ایکاش ازمیان نیروهای متخصص و متعهد بومی شهر بود. هم معرفی کاندیدا وهم انتخاب شهردار را زیبنده شهرم نمی بینم.

*آیا در انتخاب شهردار در جلسه اخیر شورای شهر بوشهر موارد قانونی رعایت شده است ؟*
ج؛ از درون شورا و نحوه انتخاب شهردار و کم و کیف آن فقط از طیف مخالف مطالبی بیرون درز کرده واینکه این طیف بعد از انتخابات ، جلسه را بعنوان اعتراض انتخاب شهردار ،صحن شورا را ترک کرده اند اطلاعاتی یک طرفه داریم، البته می بایست در این خصوص از طرف طیف دیگرکه موافق انتخاب شهردار هستند روشنگری صورت بگیرد ریاست محترم شورا می بایست با بیان موارد قانونی و نحوه صحیح انتخابات و اطلاع رسانی قبلی به کل اعضای شورا، مهر تائیدی زند بر انتخابات و انتخاب شهردار جدید.

**نظر شما در مورد اختلافات در شورای شهر بوشهر چیست ؟ آیا این اختلافات بنفع مردم بوشهر می دانید یا نه ؟*
ج؛ این اختلافات از بدو تشکیل شورا و نحوه انتخاب مسئولین شورای جدید دیده شد، اختلافاتی عمیق، ریشه ای، احساسی وبدون در نظر گرفتن مصالح شهر، این سه سال کشمکش، اختلافات و….عقب ماندگی شهری که خودش دارای عقب ماندگیهای زیادی داشت باری مضاعف بر شهر و مردمانش گذاشت.
این اختلاف صد درصد به ضرر و زیان شهرم بود، مردم هم متوجه این موضوع هستتد وناراحتیها خود را با هر عنوانی بیان کرده وبه گوش اعضای محترم شورا رسانیده اند.

**س؛منتخبین لیست امید شورا چه نقشی در ناکامی ها ، موفقیت ها و اختلافات شورا داشته اند ؟*

ج؛ بحث امروز بحث لیست ها نیست بحث ناهمگون بودن مجموعه ای هست که کار آمدی خودش با بروز وعیان کردن اختلافات از بین برده ، افراد لیست امید هم افرادی نبودند که بتوانند بارسنگینی که بردوش دارند به منزل مقصود برسانند، این مجموعه اگر با اتحاد ، وحدت ، همفکری، همدلی باهم همکاری می کردند وبه جای اینکه در طبل اختلافات و تفرقه بکوبند، چنانچه ضعیف بودند و دارای ضعفهای متعدد می توانستند این نقطه ضعف را به نقطه مثبت تبدیل کنند وبه وظایف ذاتی خود در قبال مردم و شهر عمل نمایند، اما متاسفانه این درایت هم از شورا دیده نشد تا ایام باقی مانده و پیش روی این پارلمان محلی هم با باری به هرجهت گذر ایام نماید

  • منبع خبر : نصیر بوشهر