توسلی، نماینده مخالف عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای بهداشت به او گفته: «فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی طبق قانون ممنوع است اما شما همزمان با داشتن کرسی استادی در دانشگاه شهید بهشتی و اشتغال در بیمارستان لبافی‌نژاد، در بخش خصوصی نیز مطب دارید و گفته می‌شود که سهامدار یک بیمارستان خصوصی نیز هستید. چرا […]

توسلی، نماینده مخالف عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای بهداشت به او گفته: «فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی طبق قانون ممنوع است اما شما همزمان با داشتن کرسی استادی در دانشگاه شهید بهشتی و اشتغال در بیمارستان لبافی‌نژاد، در بخش خصوصی نیز مطب دارید و گفته می‌شود که سهامدار یک بیمارستان خصوصی نیز هستید.

چرا دختر و داماد شما درست یک هفته قبل و زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدید، به تهران منتقل شدند؟ان‌شالله هیچ رانت و پارتی‌بازی در این زمینه وجود نداشته باشد…».

 

 

  • منبع خبر : قانون