معاون وزیر کار: ▪️تأمین نیروی کار در برخی از استان‌ها به یک معضل تبدیل شده است. ▫️در استان‌هایی مانند یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، بوشهر، اصفهان و قم با کمبود تامین نیرو مواجه هستیم. ▪️کارگروهی در استان هایی مانند یزد و سمنان برای حل مساله تامین نیروی کار تشکیل شده است.


معاون وزیر کار:

▪️تأمین نیروی کار در برخی از استان‌ها به یک معضل تبدیل شده است.

▫️در استان‌هایی مانند یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، بوشهر، اصفهان و قم با کمبود تامین نیرو مواجه هستیم.

▪️کارگروهی در استان هایی مانند یزد و سمنان برای حل مساله تامین نیروی کار تشکیل شده است.

  • منبع خبر : تجارت نیوز