شوربختانه رعایت استانداردهای ایمنی در ایران، عموما جنبه تشریفاتی دارد، به طوری که حتی مقامات در بازدید از پروژه‌ها، رعایت آنها به‌ویژه در پروژه‌هایی که ازسوی شرکت‌های ایرانی اداره می‌شود را چندان جدی نمی‌گیرند. در ادامه استانداردهای کلاه_ایمنی و مفهوم رنگ‌ها در استفاده از این کلاه‌ها که در محیط‌های عملیاتی از ساخت خانه تا پالایشگاه […]

شوربختانه رعایت استانداردهای ایمنی در ایران، عموما جنبه تشریفاتی دارد، به طوری که حتی مقامات در بازدید از پروژه‌ها، رعایت آنها به‌ویژه در پروژه‌هایی که ازسوی شرکت‌های ایرانی اداره می‌شود را چندان جدی نمی‌گیرند.

در ادامه استانداردهای کلاه_ایمنی و مفهوم رنگ‌ها در استفاده از این کلاه‌ها که در محیط‌های عملیاتی از ساخت خانه تا پالایشگاه یکسان است را مرور می‌کنیم:

کلاه سفید: برای مهندسان، مدیران پروژه و سوپروایزرها است.

کلاه آبی: برای برق‌کاران، نجاران و همه تکنسین‌های فنی است.

کلاه قرمز: برای آتشنشان‌ها است.

کلاه سبز: برای مأمور کنترل رعایت ایمنی یا مسئول HSE است.

کلاه خاکستری: برای بازدیدکنندگان کاربرد دارد.

کلاه زرد: برای کارگران و هر نیرویی که در حال جابه‌جایی تجهیزات یا استفاده از تجهیزات خاص در پروژه است.

کلاه قهوه‌ای: برای کسانی که از تجهیزاتی با گرمایش بالا استفاده می‌کنند همچون جوشکاران یا مشعل به دستان یا کسانی که قیر داغ می‌کنند.

 آیا این رنگ‌بندی در محیط کار شما رعایت می‌شود؟!