در دو سال اول دولت روحانی مرغ و گوشت به ترتیب ۱۸ و ۷ درصد ارزانتر شدند اما همین دو کالا در دولت رئیسی ۱۸۳ و ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشتتد. همچنین برنج و شیر در دو سال اول دولت روحانی فقط ۶ و ۴ درصد رشد قیمت داشته اند اما همین دو قلم در […]

در دو سال اول دولت روحانی مرغ و گوشت به ترتیب ۱۸ و ۷ درصد ارزانتر شدند اما همین دو کالا در دولت رئیسی ۱۸۳ و ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشتتد. همچنین برنج و شیر در دو سال اول دولت روحانی فقط ۶ و ۴ درصد رشد قیمت داشته اند اما همین دو قلم در دولت رئیسی ۲۱۲ و ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته اند

  • منبع خبر : عصر فوری