خرداد ۱۴۰۰ به مردم وعده‌های زیادی داده شده بود تا پای صندوق‌های رای بیایند. برای حضور هر چه پرشورتر مردم، به آنها گفته شد قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود. به آنها وعده داده شد به فوریت تورم نصف می‌شود و پس از آن تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. 🔹با وجود آنکه حسن روحانی وعده نصف […]

خرداد ۱۴۰۰ به مردم وعده‌های زیادی داده شده بود تا پای صندوق‌های رای بیایند. برای حضور هر چه پرشورتر مردم، به آنها گفته شد قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود. به آنها وعده داده شد به فوریت تورم نصف می‌شود و پس از آن تورم را تک‌رقمی می‌کنیم.

🔹با وجود آنکه حسن روحانی وعده نصف شدن تورم را نداده بود اما در دو سال اول توانست تورم را از نصف هم کمتر کند. نرخ تورم سالانه در زمان استقرار دولت روحانی ٣٩ درصد بود اما دولت یازدهم توانست این عدد را در تیر ۱۳۹۴ به ١۶.۵برساند. یعنی نرخ تورم ٢٣.۴ واحد درصد در طول دو سال کم شد.

🔹ابراهیم رئیسی در زمان استقرار دولت سیزدهم، تورم را ۴٣.٢ درصد تحویل گرفت اما در تیر ۱۴۰۲ یعنی دو سال پس از استقرار آن را به ۴٧.۵درصد رساند. در زمان استقرار دولت روحانی تورم نقطه به نقطه ۴٣.١ درصد بوده، ولی در تیر ۱۳۹۴ تورم نقطه به نقطه به ١۴.٢ درصد رسید؛ یعنی یک‌سوم شد.

🔹تورم نقطه به نقطه در زمان استقرار دولت رئیسی ۴٣.٢ درصد بوده، ولی در تیر ۱۴۰۲ به ٣٩.۴درصد رسید که فقط ٣.٨ واحد درصد کاهش یافته است

 

  • منبع خبر : عصر فوری