🔻خضریان، نماینده مجلس: در بازار مانتوی پوشیده و مناسب نیست/ طباطبایی، دبیرکل حزب ندا: هر وقت خواستید بگویید من برایتان می آورم! 🔻خضریان: فردی که در خیابان نافش بیرون است این کجای ذائقه قانونی ماست/ طباطبایی: من ندیدم! شما یا دنبالش بودی یا نگاه کردی! شاید در مجلس یکی از کارها این است که می […]

🔻خضریان، نماینده مجلس: در بازار مانتوی پوشیده و مناسب نیست/ طباطبایی، دبیرکل حزب ندا: هر وقت خواستید بگویید من برایتان می آورم!

🔻خضریان: فردی که در خیابان نافش بیرون است این کجای ذائقه قانونی ماست/ طباطبایی: من ندیدم! شما یا دنبالش بودی یا نگاه کردی! شاید در مجلس یکی از کارها این است که می روند بیرون تا ببینند چند نفر نافشان بیرون است

🔸طباطبایی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان: همه چیز را بر اساس سناریو بیان نکنید؛ اینها مردم عادی هستند، می خواهند زندگی آرام داشته باشند.

🔸شما به من که در چهارچوب حزب سیاسی هستم و دبیرکل یک حزب شده ام و در چهارچوب جمهوری اسلامی کار میکنم، من را به متهم به آنارشیسم می کنید! به مردمی که در خیابان هستید چه می چسبانید؟ این کار را نکنید.

  • منبع خبر : جماران