منت وزیر اقتصاد بر روی مردم: قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نخواهد یافت!   با افزایش قیمت مسکن ، خودرو ، گوشت ، مرغ ، روغن و صدها قلم دیگر از موارد ضروری زندگی مردم در سایه افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان آیا دیگر جایی نیز برای افزایش قیمت بنزین هم ماند که بخاطر […]

منت وزیر اقتصاد بر روی مردم: قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نخواهد یافت!

 

با افزایش قیمت مسکن ، خودرو ، گوشت ، مرغ ، روغن و صدها قلم دیگر از موارد ضروری زندگی مردم در سایه افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان آیا دیگر جایی نیز برای افزایش قیمت بنزین هم ماند که بخاطر عدم افزایش قیمت بنزین تا پایان سال بر روی مردم منت می گذارید!!!!

  • منبع خبر : نفت آنلاین