مهاجرت اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به دولت ????تاکنون جلیل محبی معاون حکمرانی مرکز پژوهشها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، داریوش ابوحمزه مدیرکل دفتر بودجه به وزارت کار، محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی و مشاور رئیس مرکز به وزارت اقتصاد، صمدعزیزنژاد مدیر گروه مالیاتی به وزارت اقتصاد و سینا کلهر معاون فرهنگی به وزارت […]

مهاجرت اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به دولت

????تاکنون جلیل محبی معاون حکمرانی مرکز پژوهشها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، داریوش ابوحمزه مدیرکل دفتر بودجه به وزارت کار، محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی و مشاور رئیس مرکز به وزارت اقتصاد، صمدعزیزنژاد مدیر گروه مالیاتی به وزارت اقتصاد و سینا کلهر معاون فرهنگی به وزارت ورزش و جوانان رفته‌اند.

????بر اساس شنیده‌ها، سیدعلی روحانی معاون اقتصادی فعلی نیز قرار است به وزارت اقتصاد عزیمت کند. حسین قربانزاده نیز که امور تقنینی محمد باقر قالیباف را مدیریت می‌کرد به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب و از مجلس رفته است.

????تهی شدن مجلس و مرکز پژوهشها از کارشناسان و صاحب نظران، در آینده کار را برای قالیباف سخت خواهد کرد.

  • منبع خبر : عصر مجلس