پس از انتشار خبری بستری شدن «مهدی چمران» در بیمارستان و تکذیب خبر وخامت حال او، یک منبع آگاه در همین رابطه دلیل بستری شدن آقای چمران را «سکته مغزی» اعلام کرد و افزود رئیس شورای شهر تهران هم اکنون تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته است

 

پس از انتشار خبری بستری شدن «مهدی چمران» در بیمارستان و تکذیب خبر وخامت حال او، یک منبع آگاه در همین رابطه دلیل بستری شدن آقای چمران را «سکته مغزی» اعلام کرد و افزود رئیس شورای شهر تهران هم اکنون تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته است

  • منبع خبر : خبرجنوب