همزمان با آغاز ثبت نام آزمون استخدامی صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای چهار شرکت آپادانا، هنگام، پارس و مبین انرژی خلیج فارس، منابع و مواد امتحانی آزمون استخدامی این هلدینگ پتروشیمی اعلام شد.   دفترچه آزمون استخدامی، لیست رشته‌ها، مشاغل، معدل و سایر شرایط استخدامی را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید: https://pgpic.iran-azmoon.ir/Home.aspx  

 

همزمان با آغاز ثبت نام آزمون استخدامی صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای چهار شرکت آپادانا، هنگام، پارس و مبین انرژی خلیج فارس، منابع و مواد امتحانی آزمون استخدامی این هلدینگ پتروشیمی اعلام شد.

 

دفترچه آزمون استخدامی، لیست رشته‌ها، مشاغل، معدل و سایر شرایط استخدامی را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

https://pgpic.iran-azmoon.ir/Home.aspx

 

  • منبع خبر : شاپا