نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – توسعه سیاسی به معنای ((گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی)) است.۱ اما نقش شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر سرزمین،شاخصه ها و محدودیت های تعیین کننده ناگزیری را در شکل گیری شخصیت، فرهنگ و تاریخ ملتی که در آن حوزه زیست می کنند را سامان می دهد. به گونه ای که گاه  آنها را با صفت سرزمینی شان همچون بوشهری،تهرانی و اصفهانی را نمی توان نادیده گرفت. مونتسکیو می گوید: صفات […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – توسعه سیاسی به معنای ((گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی)) است.۱

اما نقش شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر سرزمین،شاخصه ها و محدودیت های تعیین کننده ناگزیری را در شکل گیری شخصیت، فرهنگ و تاریخ ملتی که در آن حوزه زیست می کنند را سامان می دهد. به گونه ای که گاه  آنها را با صفت سرزمینی شان همچون بوشهری،تهرانی و اصفهانی را نمی توان نادیده گرفت.

مونتسکیو می گوید: صفات روح و عواطف قلب انسانی در اثر آب و هواهای مختلف تفاوت دارند و اگر این موضوع را قبول کنیم پس بنا به اختلاف طبایع، قوانین هم در آب و هوا های مختلف باید تغییر کنند.۲

با توجه به این موضوع پس قاعدتاً باید در استان بوشهر موانع دیگری هم پیش روی توسعه سیاسی استان بوشهر باشد.

یکی از اصلی ترین موانع توسعه سیاسی در استان بوشهر را شاید با قاطعیت بتوان اکثریت سیاسیون استان بوشهر بر شمرد.

در بین سیاسیون استان بوشهر که دو طیف اصول گرایان و اصلاح طلبان شاخص تر می باشند طیف اصولگرا که در معادلات خود چنان غرق در سنت شده اند که اصل را که مردم و خواسته های آنها است را فراموش کرده اند و به سنت چنگ انداخته اند در این طیف سخنان متناقض با عمل، اجماع سنتی و رانت به وفور دیده می شود این طیف در بیست سال اخیر هیچ گونه مانیفست و نقشه راهی تا به امروز ارائه نداده و چنان چه سنت را از این طیف بگیرید عملاً چیزی برای گفتن ندارند.

اما این طیف چند نقطه قوت دارند و آن این که حداقل به روی سنت تفاهم دارند. شاید بتوان گفت مهمترین نقطه قوت جریان اصولگرا در استان بوشهر تربیت مجموعه ای از نیروهای جوان است که توانسته اند به مسئولیت هایی اجرایی راه پیدا کنند و این بزرگترین ظرفیت سیاسی و انسانی اصولگرایان بوشهری است. بر خلاف آن چه اصلاح طلبان شعار جوانگرایی سر دادند اصولگرایان بوشهر در عمل جوانگرایی کردند و ثمره آن تربیت نیروهای جوان در جریان اصولگرا است. در حوزه احزاب نیز اکنون جریان اصولگرا به شکل منسجم و بانشاطی کادر سازی کرده است. فعال شدن حزب موتلفه، جمعیت ایثارگران،جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی دانشجویان نمونه های از تحرک فعال این جریان سیاسی است.

در طیف اصلاح طلب به لحاظ مانیفست کمی از اصولگرایان جلوتر هستند اما این طیف بر روی مانیفست خود نیز تفاهم ندارند. این طیف در دهه هفتاد با مانیفستی وارد شد که این مانیفست با خواست مردم در آن دهه هماهنگ بود و باعث اقبال حداکثری مردم به سوی طیف اصلاح طلبی شد اما بعد از آن دوره به علت کاستی ها و بده بستان های سیاسیون اطلاح طلب در پشت پرده اقبال مردم از طیف اصلاح طلب نیز کمرنگ شده است و تفکرات اصلاح طلبان نیز با خواست مردم فاصله زیادی پیدا کرده است اکثر سیاسیون این طیف در استان بوشهر خود یکی از موانع توسعه سیاسی استان بوشهر می باشند که در ادامه برخی موضع گیری های، جالب این لیدرهای اصلاح طلب با مرور می کنیم.

در مصاحبه ای یکی از سیاسیون به اصطلاح اصلاح طلب عنوان کرده بود ماندن برخی جریانات فرصت طلب اصلاح طلب به هر قیمت در دولت و باند بازی و فامیل بازی آنها در حال حاضر اصلاح طلبان به شدت اعتبار خود را از دست داده اند. در ادامه عنوان کرده بود منفعت طلبی و انحصار طلبی برخی گروه های اصلاح طلب راهی برای خروج ندای واحد از اصلاح طلبان باقی نخواهد گذاشت. باید از ایشان پرسید آیا معامله بر سر شهرداری با شهردار اصولگرا و گرفتن تخفیف یا گرفتن پرورش میگو با رانت بوده یا خیر؟

یکی دیگر از این سیاسیون اصرار زیادی دارد که خود را نویسنده و پژوهشگر نشان دهد که بعد مشخص می شود که چند نوشته ایشان دقیقا کپی از مقالات روزنامه های سراسری بوده جالب اینجاست که این شخص مشاور یکی از مدیران ارشد استان نیز می باشد. تعدادی دیگر نیز که خود را عضو شورایی می دانند با زد و بند و احزاب تک نفره اقربا و خویشان خود را وارد لیست می کنند که نتیجه آن لیست را در شورای شهر دیدیم. شاید جالب ترین اینها بیانیه یکی از این به اصطلاح لیدرهای اصلاح طلب باشد که به قول خودشان پس از بیست و اندی سال کار تشکیلاتی با آن وداع کردند و اعلام کردند که از این پس به صورت شخص وارد دنیای سیاست شوند.  هر چند از حزبی که ایشان لیدر آن در استان بودند اطلاعاتی در دست نیست که چند عضو دارد و چند کنگره برگزار کرده و یا جزو احزاب تک نفره می باشد که این موضوع بماند! اما عقب گرد را در این لیدرها که خود یکی از موانع اصلی توسعه سیاسی در استان بوشهر هستند را به وضوح می توان دید. با این اوصاف بهتر است نسل جوان دنباله رو این به اصطلاح لیدرها که خود مانع توسعه هستند نبوده و به دنبال رشد و توسعه خود باشند و در انتخابات های پیش رو مستقل عمل کنند.

۱- بشریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ هفتم ۱۳۸۸
۲- مونتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا  ۱۳۷۰٫ روح القوان

  • منبع خبر : نصیر بوشهر