موسسه صنعتی شهید محلاتی بدون کارمند زن به گزارش خبرنگار نصیر آنلاین در موسسه صنعتی شهید محلاتی هیچ کارمند زنی وجود ندارد حتی در کادر دفتری مهندس دارابی مدیرعامل موسسه صنعتی شهید محلاتی بوشهر در نشست با اصحاب رسانه اعلام داشت: این موسسه در سال ۱۳۷۵ با هدف طراحی ساخت شناورهای سبک و نیمه سنگین […]

موسسه صنعتی شهید محلاتی بدون کارمند زن

به گزارش خبرنگار نصیر آنلاین در موسسه صنعتی شهید محلاتی هیچ کارمند زنی وجود ندارد حتی در کادر دفتری

مهندس دارابی مدیرعامل موسسه صنعتی شهید محلاتی بوشهر در نشست با اصحاب رسانه اعلام داشت: این موسسه در سال ۱۳۷۵ با هدف طراحی ساخت شناورهای سبک و نیمه سنگین در بوشهر تاسیس شد، زیرا صنعت شناور سازی یکی از صنعت صنعت های اشتغالزای کشوراست، یکی از واحد های چشمگیر موسسه شهید محلاتی در حوزه ساخت و تعمیرات است. فعالیت های اجرایی شامل دو مرحله: فرآیند ساخت وفرآیند تعمیرات است.

وی اظهار داشت: در بحث بومی سازی قطعات کارهای خوبی انجام شده که در حوزه فعالیت طراحی ساخت بازسازی و تعمیر انواع شناور ها است.

دارابی تاکید کرد: به ازای هر نفر که در موسسه به صورت مستقیم مشغول کار هستند، حداقل برای ۱۰ نفر در بیرون مجموعه فرصت اشتغال فراهم می شود.

وی خاطر نشان کرد: هدف ما بومی سازی تجهیزات دریایی در راستای اقتصاد کشور است. ۹۰ درصد نیروهای انسانی مشغول فعالیت در این موسسه از نیروهای بومی استان است

به گزارش خبرنگار نصیر آنلاین در موسسه صنعتی شهید محلاتی هیچ کارمند زنی وجود ندارد حتی در کادر دفتری