عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتشارِ توییتی در فضایِ مجازی موضع خود را نسبت به عملکردِ ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص کرد:   “باباجون مردم اگر نخوان امر به معروف بشن باید کیو ببینن؟”  

 

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتشارِ توییتی در فضایِ مجازی موضع خود را نسبت به عملکردِ ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص کرد:

 

“باباجون مردم اگر نخوان امر به معروف بشن باید کیو ببینن؟”

 

  • منبع خبر : عصر ایران