به قول یکی از مدّاحان:یه چند شب دیگه ،تا به مُحرّم مونده.آری، فاصله ی چندانی نداریم؛همان‌ ماهی که حسین درآن تاریخ را رقم زده است ودرحقیقت ما وتاریخ وامدار حسین و مُحرّمیم.امّا امسال ،با سال های دیگر ؛بسیارمتفاوت است.ویروسی بنام کرونا،کره ی زمین را درگیرکرده است ،ساکنان زمین را ؛سهل وآسان به کام‌مرگ‌فرا می خواند […]

به قول یکی از مدّاحان:یه چند شب دیگه ،تا به مُحرّم مونده.آری، فاصله ی چندانی نداریم؛همان‌ ماهی که حسین درآن تاریخ را رقم زده است ودرحقیقت ما وتاریخ وامدار حسین و مُحرّمیم.امّا امسال ،با سال های دیگر ؛بسیارمتفاوت است.ویروسی بنام کرونا،کره ی زمین را درگیرکرده است ،ساکنان زمین را ؛سهل وآسان به کام‌مرگ‌فرا می خواند و دعوت می کند.
به راستی بااین احوال واوضاع جهان‌،وظیفه ی ماچیست وباید چه نقشی را بیافرینیم؟!
دراین بین ،آراء ونظرهای گوناگونی مطرح شده وشنیده ایم،بعضی این آراءونظریّات بین افراط و تفریط در نوسانند؛حال کدامین آنها نادرست یادرست است،دراینجا مجال چندانی برای پرداختن به آنها ،فراهم‌نیست.آنچه دراین مقاله مدّ نظر نگارنده ی آنست ؛این پرسش مهمّ است که چه باید کرد ؟!متأ سفانه ،متوّلیان امور؛سخنانشان برمدار تعادل نیست وبعضاََ غیر کارشناسانه است.
اطلاعیه هایی هم که ازمجاری متفاوت ،سوی جامعه سرازیر می شود ؛گویا تصمیم هاییست بی درنگ که نیازمند تأمل بیشتری می باشد.بد نیست به یکی از این سخنان اشاره کنم‌تاشما ازاین مُجمل حدیث مُفصل بخوانید. عزاداری درفضای باز!!.به راستی دراستان هایی که شروع ماه محرم وگرما ،توأمند -حتی درشب-چگونه میسّراست این امر؟!
این نکته؛خوب باید مورد لحاظ قرار دهیم که آفتاب عالمتاب وجود نازنین سیدالشهداءرا خداروشن نموده است ودرطول تاریخ ،سرکشان گردن فرازی بوده اند که خواستنداین آفتاب را خاموش نمایند ولی زهی خیال باطل،پس نباید نگران بود که اگر مجلس عزاداری بخاطر شرایط ویژه ی امسال برگزار نشود فریاد برآریم که اسلام رفت وچراغش به خاموشی گرایید.هرگز،این سخن وهمانند آن ؛سخنانی برخواسته از احساس اند وبس.باید خردمندانه عمل نمود و شور حسینی را باشعوردرآمیخت.البته راهکارهایی دراین باره ارائه شده است که پوشاندن‌جامه ی عمل به آنها ،تا حدی سلامتی را نگهبانست.چند طرح نظر وراهکار اساسی هم به ذهن این کمترین خطور کرده است که بیانش دراینجا شاید خالی از لطف نباشد.
الف:امروزه تکنولوژی ،خدماتی فراوان به جامعه ی بشریّت ارزانی داشته است ودرهمین راستا می توان درمجالس عزاداری امسال ازاین تکنولوژی بهره برد.مثلا:حسینیه ها،تکیه ها و مجالس حسینی به وسیله ی لایو؛ به صورت زنده برنامه های خودرا به مخاطبین پخش نمایند.هرفردی در هرجا می تواند ازاین بهره نصیب ببرد.
ب:دربسیاری از روستاها و محله ها مجالس در منازل برگزار شود،فقط باحضور اعضای همان خانواده وخطیب.این گزینه با رعایت پروتوکل های بهداشتی علاوه براینکه منافاتی ندارد بلکه سازگاری هم‌ دارد.
ج:در تکایا وحسینیه ها ،ساعتی مشخص اعلام شود که برنامه ی منبر وذکر مصیبت خوانی اجرا می شود وهمسایگان ازطریق صدای بلند گوها از منازل خود قابل شنیدن است.
همه دست به دست هم دهیم تا فردای تاریخ ،هنگام قضاوت شرمنده نباشیم.چنان‌ خردمندانه اقدام کنیم که آیندگان چون‌ تاریخمان را بخوانند ؛آفرینمان گویند نه اینکه به قضاوت بنشینند وبگویند:ای کاش گذشتگان‌ما دندان برجگر می نهادند واین محرم را برای سلامتی جامعه ی خود جور دیگری رقم می زدند!.
عزیزان!ماه محرم که تمام شود،پاییز فرا می رسد وهنگامه ی ملاقات کرونابا سرماخوردگی وآنفلوآنزاست.
اگر درب حسینیه ومساجد وتکیه ها را درایام عزاداری محرم باز نهیم ؛لوازم آن جمع شدنی نیست وخدای نکرده ممکن است گام در مسیری بگذاریم که انگشت پشیمانی به دندان گیریم وپشیمانی دگر سودی ندارد.
به راستی همه ی کسانی که اینک بر باز بودن حسینیه ها درایام عزاداری ماه محرم دارند؛آیا به هنگام‌ بروز حادثه؛پاسخگو هستند؟!خیر،هرگز.تافرصت هست،علاج واقعه را قبل از وقوع بنماییم‌ که فردا خیلی دیراست.عاقل آنست که اندیشه کند پایان را.سخنم را با گفتاربزرگ مرجع تقلید شیعه،حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پایان می برم.
از این مرجع تقلید سئوال شده‌است: حضور افراد بدون رعایت توصیه‌های بهداشتی در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟

در پاسخ این سئوال آیت الله شبیری زنجانی بیان کرده‌است: اگر احتمال عُقلایی مبتلا کردن یا مبتلا شدن به این بیماری در آن وجود داشته باشد، جایز نیست، هر چند احتمال قوی نباشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر