این روزها و در گرمای طاقت فرسا و شرجی بوشهر، تردد در اصلی ترین راه شهری به سخت ترین کار ممکن مبدل گشته، وقتی فردی به جبر برای رسیدن به مقصد خود می بایست به این میدان وارد شده و عبور نماید، مضاف بر این که از قبل هم وضعیت ترافیک ان را جهت عبور […]

این روزها و در گرمای طاقت فرسا و شرجی بوشهر، تردد در اصلی ترین راه شهری به سخت ترین کار ممکن مبدل گشته، وقتی فردی به جبر برای رسیدن به مقصد خود می بایست به این میدان وارد شده و عبور نماید، مضاف بر این که از قبل هم وضعیت ترافیک ان را جهت عبور می داند بیشتر نگران می شود ،چیزی که عیان و هویدا است سردرگمی و ترافیک ایجاد شده بیش از یک ساله برای مردم و رانندگان است، میدانی که می بایست شبانه روز در جهت اتمام ان کار کرد و زحمت کشید آن هم بدون وقفه و تعطیلی تا این معضل سنگین ورودی شهر رابه پایان برسد،اما متاسفانه الان که وضعیت فعلی شهرداری و شورای شهروعملکرد انان به چالشی قابل توجه و نامیمون برای مردم تبدیل شده و فرهنگ مردمانش را زیر سوال برده و باعث خجلت ما مردم شده (گل بود به سبزه نیز اراسته شد ) به نظر می رسد همان‌ روند ساخت وساز و کج دار و مریزی که در گذشته برای روگذر داشتند، با وضعیت فعلی ان روند هم متوقف گردد، گرچه در ایام گذشته هم که مسئولین حضور فیزیکی داشتند وشهر دارای متولیان خاص خود،کار به ندرت و آهستگی پیش می رفت ، چه رسد به حال ، آن روزها و هر از گاهی به یک سمت خیابان توجه می کردند و پایه ای کوتاه فلزی احداث می گردید وبعد از مدتی، طرف دیگر خیابان دست بکار می شدند تا پایه کوتاه دیگری بسازند ، این بازی روزانه و روزمره این پروژه و مجریان آن بود و این قوزی بود بالای قوز مردم و سوهان روح آنان ، اقایان مسئول فنی طرح،آیا هنگام انعقاد قرارداد این پروژه بسیار مهم شهری ، در جهت پیشرفت مستمر وهم زمان در سه طرف خیابان وخود میدان ،تضمین های لازم گرفته شده است یا خیر ، اگر مجری متعهد به اجرای کامل این پروژه در بازه زمانی خاص بوده ، چرا پیگیری نمی شود و جلوی هدر رفت زمان نمی گیرید، پیمانکاربرای مشارکت در پروژه این میدان چه تضمینهائی داده است، آیا اجرای طرح بدون وقفه بوده ویا با وقفه، تا کنون برای همگان معلوم ومسجّل شده که پیمانکار از نظربعد زمانی عقب ماندگی زیادی دارد اما ان چیزی که اهمیت ندارد ناراحتی و نگرانی وسختیهای مردم است که در پروژه متحمل می شوند ، تا کی این گونه مورد بی مهری قرار بگیرند و مسئولین شهرداری هم جوابگوی مطالبات مردم نباشند.
امیدواریم مدعی العموم ، بعنوان ارکان نظام که مورد وثوق و حمایت مردم است و حافظ بیت المال ،در این پروژه استراتژیک شهری هم ورود کرده هم از تخلفات احتمالی آن جلوگیری نموده وهم در جهت اتمام به موقع ان طبق قرار داد منعقده قبلی اقدامات عاجل مبذول فرماید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر