میراث بوشهر در سراشیبی نابودی!   «زندی نیا» رئیس کمیسیون برنامه‌ و ‌بودجه شورای شهر بوشهر:   🔹مسائل و مشکلات بافت فرهنگی تاریخی شهر بوشهر لاینحل باقی مانده و طرح تفصیلی آن هنوز تصویب نشده و در حال تبدیل شدن به یک تهدید است. 🔹ساختمان‌های ارزشمند این بافت در حال از بین رفتن و معضلات […]

میراث بوشهر در سراشیبی نابودی!

 

«زندی نیا» رئیس کمیسیون برنامه‌ و ‌بودجه شورای شهر بوشهر:

 

🔹مسائل و مشکلات بافت فرهنگی تاریخی شهر بوشهر لاینحل باقی مانده و طرح تفصیلی آن هنوز تصویب نشده و در حال تبدیل شدن به یک تهدید است.

🔹ساختمان‌های ارزشمند این بافت در حال از بین رفتن و معضلات اجتماعی ایجاد شده یک دغدغه جدی در بافت است.

🔹ایجاد شبکه فاضلاب محلات تنگک، سرتل و امامزاده یک مطالبه جدی شهروندان این محلات  است که انتظار داریم در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد.