میرسلیم در صفحه توییترش نوشته است: ‏ 🔹بعضی‌ها مدعی‌اند ‎خدا را دوست دارند؛ این کافی نیست، باید دستورهای ‎پیامبر یعنی احکام شرع را پیروی کنند تا خدا هم آنها را ‎دوست داشته باشد. 🔹قومی که خدا آنها را دوست داشته باشد خوار و ذلیل نمی‌شود حتی اگر همه ستمکاران و بدخواهان علیه آنها جمع شوند […]

میرسلیم در صفحه توییترش نوشته است: ‏

🔹بعضی‌ها مدعی‌اند ‎خدا را دوست دارند؛ این کافی نیست، باید دستورهای ‎پیامبر یعنی احکام شرع را پیروی کنند تا خدا هم آنها را ‎دوست داشته باشد.

🔹قومی که خدا آنها را دوست داشته باشد خوار و ذلیل نمی‌شود حتی اگر همه ستمکاران و بدخواهان علیه آنها جمع شوند و آنها را ‎تحریم کنند.

  • منبع خبر : عصر فوری