🔺مصطفی میرسلیم در گفت و گو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران نظرات مختلف خودش در رابطه با شبکه های اجتماعی را بیان کرد: 🔺من ۱۰۰ درصد فیلترینگ اینستاگرام را تایید می کنم. 🔺باید قطع بشود؛ اینستاگرام فاجعه است. بدترین شبکه در دنیاست. من کاری به نظر مردم ندارم. 🔺الان چیزی را نمی شود بست. […]

 

🔺مصطفی میرسلیم در گفت و گو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران نظرات مختلف خودش در رابطه با شبکه های اجتماعی را بیان کرد:

🔺من ۱۰۰ درصد فیلترینگ اینستاگرام را تایید می کنم.

🔺باید قطع بشود؛ اینستاگرام فاجعه است. بدترین شبکه در دنیاست. من کاری به نظر مردم ندارم.

🔺الان چیزی را نمی شود بست. قبلا می شد موج رادیو را بست، یک فکری کرد، می شد داخلش اختلال ایجاد کرد که خش داشته باشد که مردم گوش نکنند. الان که این طوری نیست.

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری