?عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی گفته؛ اینها سنگ می زنند، می شکنند؛ چاقو کشی میکنند از اسلحه گرم استفاده می کنند. ما شهید داشتیم ولی آنها کشته نشده اند.   ?مشکل ما این است که بتوانیم مرز خودمان را محکم کنیم چرا باید این همه اسلحه از آمریکا برای تخریب وارد کشور شود؟ چرا […]

 

?عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی گفته؛ اینها سنگ می زنند، می شکنند؛ چاقو کشی میکنند از اسلحه گرم استفاده می کنند. ما شهید داشتیم ولی آنها کشته نشده اند.

 

?مشکل ما این است که بتوانیم مرز خودمان را محکم کنیم چرا باید این همه اسلحه از آمریکا برای تخریب وارد کشور شود؟ چرا باید با کمال خشونت بسیجی ما را درخیابان بکشند.

 

?جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.برخورد خشن قابل قبول نیست مگر با کسانی که تخریب صورت می دهند.

 

?پسر من وضعیت خاصی داشت. بیچاره مورد حمله منافقین قرار گرفت و در دام آن‌ها افتاد، بعد خودش متوجه شد و وضعی پیش آمد که فهمید گرفتار شده است و خودش را اصلاح کرد.

 

  • منبع خبر : عصر فوری