میرسلیم: من متاسفم که شما به تولیدکنندگان ما توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند   میرسلیم:   🔹شما به چه حقی به تولیدکنندگان ما توهین میکنید و میگویید که لگن تولید میکنند؟   🔹شما کجا از خودروساز حمایت کردید؟   رشیدی کوچی:   🔹چون که لگن تولید میکنند و یک آشغالی تولید کرده […]

میرسلیم: من متاسفم که شما به تولیدکنندگان ما توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند

 

میرسلیم:

 

🔹شما به چه حقی به تولیدکنندگان ما توهین میکنید و میگویید که لگن تولید میکنند؟

 

🔹شما کجا از خودروساز حمایت کردید؟

 

رشیدی کوچی:

 

🔹چون که لگن تولید میکنند و یک آشغالی تولید کرده است که وقتی تصادف می‌کند به اجزائ تشکیل دهنده اش تقسیم می‌شود و باعث آلودگی کشور شده است

 

 

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین