با توجه به رسیدن فصل تابستان و وجود میوه های رنگارنگ و خوشمزه در بازار و جیب خالی بسیاری از مردم،آیا فکر کرده اید که تابستان چگونه میوه بخورید .ما راههایی به نظرمان رسیده در صورتیکه شما هم از قشر شریف و نجیب و کم درآمد هستید می توانید از پیشنهادات ما استفاده نمایید..یاد آوری […]

با توجه به رسیدن فصل تابستان و وجود میوه های رنگارنگ و خوشمزه در بازار و جیب خالی بسیاری از مردم،آیا فکر کرده اید که تابستان چگونه میوه بخورید .ما راههایی به نظرمان رسیده در صورتیکه شما هم از قشر شریف و نجیب و کم درآمد هستید می توانید از پیشنهادات ما استفاده نمایید..یاد آوری می گردد  استفاده از راههای ارائه شده با ذکر منبع  و ماخذ بلامانع است :سعی کنید اصلا میوه نخورید و در مورد ضرر و زیان آن به افراد خانواده توضیح دهید. البته ممکن است وجود خانمی نق نقو در خانه ،این راه حل را با شکست مواجه گردد.برای مقابله با این عمل به جنبه مثبت قضیه  روی آورید یعنی در مورد فواید میوه و نیاز بدن به آنها مطالبی به عرض افراد خانواده برسانید و از آنها بخواهید با جان و دل به مطالب شما توجه نمایند و لذت ببرند.زیرا بزرگان فرموده اند :وصف العیش ،نصف العیش ،با این روش بچه ها از طریق شنیدن درمانی ،از ویتامین های موجود در میوه جات استفاده برده و لذت می برنند. .اگر باز هم بچه ها زیر بار نرفته و گفتن :پدر جان ما را رنگ نکن، ما خودمان قورباغه رنگ می کنیم و به جای بلبل می فروشیم .دست به شگرد دیگری بزنید از آنها بخواهید بین خودشان مسابقه نقاشی (میوه ها) بر گزار کنند و به آنها توصیه کنید به قیمتها توجه نکرده و گرانترین میوه ها را نقاشی کنند ،گور پدر ضرر ،بگذارید حداقل در عالم نقاشی هر میو ه ای که می خواهند رسم کنند .بعدنقاشی های آنها را بر دیوار خانه نصب کنید تا با دیدن آنها نیاز بدنشان به میوه رفع گردد .اما اگر سر کله یک نفر در این وسط پیدا شد و با پوز خند شما را مورد تمسخر قرار داد ،راه حل دیگر آن است که این بار با یک تیر دونشان یزنید از آنها بخواهید در مورد فواید میوه انشا بنویسند با اینکار همم ضعف آنها دردرس ادبیات بر طرف گردیده و هم در وصف میوه ها، جملات فوق العاده عاشقانه خواهند نوشت.اما اشکالی که به این روش وارد است این می باشد که احتمال داردهمه بچه ها به مدرسه نروند و بعضی ارآنها قادر به نوشتن انشا نباشند یا  حتی آنهایی هم که به مدرسه می روند، از نعمت نوشتن انشا بر خوردار نباشند .اما تنها راه حلی که بعنوان راه حل نهایی به نظر میرسد این است که اول با سرو صدا از آنها بخواهید فکرخوردن میوه را از سرشان بیرون کنند و اگر دیدید این راه کار ساز نبود چوب گردن کلفتی پیدا کرده و به جان آنها بیفتید مطمئن باشید که این راه حل نتیجه خواهدداد و تا مدتها کسی به فکر خوردن میوه نخواهد افتاد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر