یکی از مطالبات برحق مردم که همخوانی با فرهنگ آنان دارد وجود مبلمان شهری برجسته و مدرن می باشد که می تواند زمینه رفاه وآسایش وآرامش آحاد جامعه را در بر داشته باشد، آقایانی که در دوره های گذشته برای دیدن وتماشای! زیرساخت ها و امکانات بعضی شهرهای اروپا وکشورههای عربی ،قدم رنجه فرموده به […]

یکی از مطالبات برحق مردم که همخوانی با فرهنگ آنان دارد وجود مبلمان شهری برجسته و مدرن می باشد که می تواند زمینه رفاه وآسایش وآرامش آحاد جامعه را در بر داشته باشد، آقایانی که در دوره های گذشته برای دیدن وتماشای! زیرساخت ها و امکانات بعضی شهرهای اروپا وکشورههای عربی ،قدم رنجه فرموده به خود زحمت داده ،رنج سفر کاری! را متحمل شدند و واعزام شدند!دیدند آنچه که ندیده بودند ،قرار بود هزبنه های صرف شده سفر با تجربه بیشتر و با بازدهی بالاتر به ارزش افزوده ای تبدیل گردد که مبلمان شهری پیشرفته ای ماحصل آن سفر باشد ، آیا نتیجه بخش بود ؟ خروجی آن سفر چه بود؟قضاوت با مردمان شهرم.
میدان انقلاب بوشهر که بعنوان دروازه شهرم به درازای تاریخ این شهر سابقه دارد متاسفانه به آئینه دقی تبدیل شده که بایستی ساعاتی آنجا نشست و گریست،گریست بر مردمان شهرم که مطالبه گرنیستند و حق وحقوق خود را طلب نمی کنند وهم بایدگریست بر مسئولیتی که بافرهنگ ما بوشهریها آشنائی ندارند شاید به این دلیل که قحط الرجال بوده و اشتباهی برمسند قدرت جلوس کرده اند ویا این که بوشهری هستند اما دلسوز نیستند و مدیریت شهری در قامت آنان گنجانیده نشده است، آقای شهردار محترم،قبلی ها دراین میدان کهن که بایستی تلفیقی از دروازه ودریا باشد با اِلمانی بداموز بناء کردند که چند صباحی هم باعث مضحکه و خنده مردم گردیده بود که به کرات مورد اعتراض عام وخاص قرار گرفت ونفراتی هم که منتقد شهردار و المان مورد نظر بودند توسط شهردار وقت به دادگاه کشیده شدندتا بالاخره این بناء تخریب گردید.
اما دراین اثناء مشخص نگردید این هزینه های برباد رفته از جیب مردم وبیت المال چگونه بایستی اعاده گردد،چه کسانی بانی آن بودن که تصویب کردند وبه مرحله اجراء دراوردند ،آیا کسی مورد حسابرسی ومواخذه قرار گرفت ،آیا مدعی العموم دراین باره ورود کرد،آقایان این همه هزینه کردند که امروز این میدان قدیمی را به پارکینگ شهر تبدیل شود ،دستتان درد نکند،دست مریزاد، آقای شهردار شهرم واقعا عجب مبلمان زیبائی برای این دروازه شهرم درست کردید، اعضای محترم شورای شهر شماهم خسته نباشید؛خیلی زحمت کشیدید ،چند نفرشما از دوره قبل شورای شهر هستید که آن المان از یادگار شما می باشد این میدان که چندین بار ساخته و تخریب شده پس چرا سکوت اختیار کرده اید،چرا حرف نمی زنید، این روزها از کنار این میدان بزرگ شهر تردد کرده اید، از پاتوق کارگران فصلی تا پارکینگ ماشینها ، برای موکلین شما زیبنده هست، می شود به سادگی از کنارش عبور کرد آیا تمام بدنت به درد نمی اُفتد واشک نبایدریخت؟ ،بعضی از شما بوشهری هستید و بعضی ها هم غیر بوشهری، که بایدگفت: گرفتیم با غریبون آشنا ئی، غریبون ملت خویی نبودنددر اول باوفائی در آخر بی وفائی .
آقای شهردار محترم ؛حداقل حصاری دور این میدان بکشید تا بیشتر از این موجب ناراحتی و سرافکندگی ما نشود ، از چاله چوله های خیابانها؛ سنگ فرشها؛ جداول و….و…..و…. نمی نویسم اما بدانید بافت اصلی و قدیمی بوشهر این چیزی نیست که احداث شده بلکه اصل ان،چهار محل و حدفاصل لیان شرقی ولیان غربی و میدان انقلاب است؛اما در حیرتم که چرا آنانی که پای این مصوبه امضاء کردند اطلاعات کافی و وافی ازموضوع نداشتند واز بزرگان بومی شهر هم مشورت نگرفتند.
آقایان فرصت زیادی در اختیار ندارید ،عمر مدیریت شما خیلی کوتاه هست ،برای این شهری که واقعا عقب ماندگی آن اظهر من الشمس هست ،بعنوان باقیات الصالحات واخرت خود کار هائی انجام دهید که ماندگار باشد که موجب خشنودی خداوند و رضایت مندی مردم گردد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر