نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – ناخدا محمود دریاگرد در سال ۱۲۷۵دربوشهر به دنیا آمد. باتوجه به علاقه زیادش به دریا ودریانوردی به استخدام نیروی دریایی ارتش درآمد. پس از چند سال حضور موفق وبا استعدادی که ازخود به جا گذاشته بود به عنوان ( ناخدا دوم ) معرفی شد. ایشان به دلیل شغلی […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – ناخدا محمود دریاگرد در سال ۱۲۷۵دربوشهر به دنیا آمد.

باتوجه به علاقه زیادش به دریا ودریانوردی به استخدام نیروی دریایی ارتش درآمد.
پس از چند سال حضور موفق وبا استعدادی که ازخود به جا گذاشته بود به عنوان ( ناخدا دوم ) معرفی شد.
ایشان به دلیل شغلی که داشتند اهل مطالعه ویکی از قاریان برجسته شهربود.
به عنوان( ناخدا دوم ،در کشتی پرسپولیس ) در کنار ناخدا عباس دریانورد هم خدمت کرده است که در کتاب دریانوردی ایرانیان ( اسماعیل رائین ) ناخدا عباس از ناخدا محمود در خاطراتش آورده است.
بعد از چند سال برادرانش حسن و حسین دریاگرد به نیروی دریایی ملحق شدند که متاسفانه کشور نواخسته وارد جنگ جهانی دوم شد از آنجایی که ایرانیان در تاریخ معاصر برای دفاع از آب و خاک خود همواره از جانشان گذشتند وگروهی از دلیر مردان همین دیار به بندر خرمشهر رفتند وناخدا محمود فرماندهی همان ناوی را داشت که برادرش حسین دریاگرد روی عرشه ناو به درجه رفیع شهادت نایل گردید.
از خاطرات ملوانان و هم رزمانش این است که ناخدا محمود در هر شناوری که حضور پیدا میکرند نظم و انضباط می کرد
بعد از جنگ جهانی دوم برای حفظ و حراست خلیج فارس از بندرعباس تا خرمشهر مشغول انجام وظیفه شود
در پایان دوره خدمت با اصرارسرگرد سقفی فرمانده گارد ساحلی بوشهر از نیروی دریایی به عنوان مامور خدمت به گارد ساحلی برای ناخدایی ناوچه توسن انتخاب وجابجاشدند.
وقبل از بازنشستگی دوسال در ساختمان ستاد نیروی دریایی روبروی پاساژ ملت فعلی حضور داشتند و در
( سال ۱۳۵۵ فوت نموند. )
روحشان شاد و یادشان گرامی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر