ناخدا هادی بزم جهانی جواد غلام نژاد جبری از موقعی که ماهیگیری را برای سروسامان دادن تعاونی گذاشت کنار و به عنوان رئیس تعاونی اسکله صلح آباد انتخاب شد.بی شک و بی تردید هرساله به عنوان بهترین اسکله صیادی در بوشهر شناخته می شود. نظافت، آوردن امکانات برای صیادان ازجمله پمپ، بنزین و گازوئیل، گذاشتن […]

ناخدا هادی بزم جهانی

جواد غلام نژاد جبری
از موقعی که ماهیگیری را برای سروسامان دادن تعاونی گذاشت کنار و به عنوان رئیس تعاونی اسکله صلح آباد انتخاب شد.بی شک و بی تردید هرساله به عنوان بهترین اسکله صیادی در بوشهر شناخته می شود.
نظافت، آوردن امکانات برای صیادان ازجمله پمپ، بنزین و گازوئیل، گذاشتن دوربین و نگهبان برای شناورها ایجاد شغل برای چندین نفر بومی حتی در کارهای فرهنگی و ورزشی هم برای جوانان محل و هم برای صیادان کارهای بسیار زیادی کرده است.که فقط ناخدا هادی بزم جهانی در بین تمام اسکله ها اینگونه تیم فوتبال برای صیادان و جوانان محل و حمایت از جوانان فرهنگی حمایت از چاپ کتاب و… در کنار جوانان محل همیشه بوده است.
برای صیادان همیشه سینه سپر کرده است و برای حق و حقوقشان هر روز در حال دویدن است.تا حقی از صیادان اسکله صلح آباد ضایع نشود.
باید به عنوان شهروند نمونه شهر در روز بوشهر از ناخدا هادی بزم جهانی تقدیر و تشکر کرد.اهالی مردم صلح آباد یک مرد به تمام معنا از هر نظر را در محل خود دارند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین