نارضایتی از مدیریت در مجتمع گاز اوضاع مدیریتی مجتمع بزرگ گاز پارس جنوبی بعد از بازنشستگی مدیرعامل سابق به حدی آشفته است که هیچکس نمی داند سمت و کار فردایش چه هست! شده عین قیمت دلار و ارز در کشور! اکثر مردم از وضع اقتصادی و ناامنی اقتصادی به تنگ آمده اند،اما باور کنید در […]

نارضایتی از مدیریت در مجتمع گاز
اوضاع مدیریتی مجتمع بزرگ گاز پارس جنوبی بعد از بازنشستگی مدیرعامل سابق به حدی آشفته است که هیچکس نمی داند سمت و کار فردایش چه هست! شده عین قیمت دلار و ارز در کشور! اکثر مردم از وضع اقتصادی و ناامنی اقتصادی به تنگ آمده اند،اما باور کنید در مجتمع گاز پارس جنوبی که بیست هزار نفر در دوازده پالایشگاه دارد به حدی آشفته است که هیچکس از فردای خودش باخبر نیست! چرا در استان بوشهر استاندار و نمایندگان اینقدر نسبت به این وضعیت آشفته با وجود رسانه ای شدن آن بی تفاوت هستند؟ این آقای مدیر عامل که باید در شهریور امسال بازنشسته شود و توان جسمی ندارد در همه جا عنوان می کند که به مدت دوسال دیگر بازنشستگی ام به تعویق افتاد و تقاضای تمدید برای دو سال دیگر شده است! آقایان بخدا قسم این فاجعه برای کشور و کارکنان متخصص این مجتمع عظیم با وضع موجود بسیار بدتر از آشفتگی و ناامنی اقتصادی است! آقای وزیر نفت به این وضعیت پایان دهید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین