نصیربوشهر – زهرا جوهری:   اگر در زندگی خود از داشته هایمان راضی باشیم ؛این رضایت به شکل حسی سرشار از قدردانی و سپاس از سوی قلبمان تراوش می کند و گویا بسیار مشتاق است که خود را در رفتار و عمل ما نیز بروز دهد و چه بهتر از این!!!! و اگر از […]

 

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

 

اگر در زندگی خود از داشته هایمان راضی باشیم ؛این رضایت به شکل حسی سرشار از قدردانی و سپاس از سوی قلبمان تراوش می کند و گویا بسیار مشتاق است که خود را در رفتار و عمل ما نیز بروز دهد و چه بهتر از این!!!!
و اگر از زندگی و وضعیت نابسامان اجتماعی که در آن به سر می‌بریم ناراضی بوده به ستوه آمده باشیم؛ انتظار فقط تحقق خواسته ها و آرزوهایمان را به تعویق می‌اندازد .
برای مقابله با این پیامد ناخوشایند، چه نیکو و شایسته است که از نیروی قوی این نارضایتی که در درونمان بطور مرتب در حال غلیان است؛ استفاده نموده و خود ، با هر آنچه در توان داریم ؛ تغییراتی با هدف کیفیت دادن و سرعت بخشیدن به امورات زمین و شهر و کشورمان وجود آوریم و
از این احساسات منفی به گونه‌ای معکوس ، سازنده، مثبت ، موثر و کارآمد و نه به شکل سرکوب شدن امید در درونمان و رکود ، استفاده نماییم.
می‌توان با وجود داشتن احساسات متفاوت ، بی تفاوت نبود و کارهایی کوچک و جزئی و یا بزرگ و پر جلوه انجام داد و بدین گونه روح حیات را رو به بهتر شدن و دلخوشی های حقیقی سوق داد .
آری می توان توانی دوباره به ناتوانی بخشید و از انبوه زخم و اندوه های تلمبار شده ، مسئولیت زخمی را بر عهده گرفت و شفا و التیامش داد.
می‌توان با دادن آگاهی‌های لازم انسان‌ها را به قدرت عمل و توانمندی ترغیب نمود.
و یا نقطه برهوتی را به سرسبزی کشاند .
می شود از زباله های به ظاهر دورریختنی در پاکی زمین و سلامتی طبیعت و موجودات زنده و ایجاد پولسازی در جهت رفاه و اقتصاد مردم استفاده نمود.
آری می شود با اندکی تامل و تلاشی هدفمند و هماهنگ، یک زندگی پر ثمر را خلق نمود و یا ناگزیر در نقش یک نظاره گر و مشاهده کننده به همین نوع زندگی اکتفا کرد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر