وزیر نفت: امسال پیش‌بینی ما در مورد روند رشد مصرف گاز در کشور این است که تا ٢٠٠ میلیون متر مکعب کسری گاز را هم داشته باشیم! گفتنی است ایران دومین کشور جهان بر اساس ذخایر گازطبیعی است! شاید این اظهارات وزیرنفت در راستای استعمار روسیه است که طبق قرارداد جدید با این کشور کنترل […]

وزیر نفت: امسال پیش‌بینی ما در مورد روند رشد مصرف گاز در کشور این است که تا ٢٠٠ میلیون متر مکعب کسری گاز را هم داشته باشیم!

گفتنی است ایران دومین کشور جهان بر اساس ذخایر گازطبیعی است!

شاید این اظهارات وزیرنفت در راستای استعمار روسیه است که طبق قرارداد جدید با این کشور کنترل گاز ایران را برعهده گرفته است.

 

  • منبع خبر : قانون