👈یافته‌های غار «هستیجان»، که با غارت گسترده مواجه شده است، به بررسی باستان‌شناسان گذاشته می‌شود. 🔹 به این بهانه یک پوست‌نوشته از مجموعه‌ای که به خارج از ایران منتقل‌شده نیز منتشر شده است. 🔹نامه‌ای از یک برادر (احتمالا) ساسانی به خواهرش. برای این نامه، چنین متنی ترجمه شده است: 🔹مرواید، خواهر گرامی که ایزدان او […]

👈یافته‌های غار «هستیجان»، که با غارت گسترده مواجه شده است، به بررسی باستان‌شناسان گذاشته می‌شود.

🔹 به این بهانه یک پوست‌نوشته از مجموعه‌ای که به خارج از ایران منتقل‌شده نیز منتشر شده است.
🔹نامه‌ای از یک برادر (احتمالا) ساسانی به خواهرش.
برای این نامه، چنین متنی ترجمه شده است:
🔹مرواید، خواهر گرامی که ایزدان او را خوشبخت‌تر کنند. هر خوشبختی برای خواهرم باد. من به دست بختک، یک شیشه روغن برایت فرستادم. از تندرستی و آسایش خودت و فرخزاد برای من نامه بنویس و از (تندرستی) من و کودکانم آسوده‌خاطر باش. روغن را زود بفرست.
🔹«هستیجان»، غاری در دلیجان از توابع استان مرکزی است که کاوش‌های باستان‌شناسان تاریخ این غار را به اواخر دوره ساسانی نسبت داده است.

 

  • منبع خبر : عصر فوری