حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. سلام علیکم؛ احتراما، ضمن اهدای تحیات وافره به استحضار می رساند، به خوبی به خاطر دارم که در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩۶ در مناظرات انتخاباتی به زعم خود حضرتعالی بزرگترین امتیاز حضرتتان برای کسب کرسی ریاست جمهوری این بود که سرهنگ […]

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.

سلام علیکم؛
احتراما، ضمن اهدای تحیات وافره به استحضار می رساند، به خوبی به خاطر دارم که در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩۶ در مناظرات انتخاباتی به زعم خود حضرتعالی بزرگترین امتیاز حضرتتان برای کسب کرسی ریاست جمهوری این بود که سرهنگ نیستید و حقوقدانید.
حال آنکه ابواب جمعی جنابعالی در استان بوشهر ضمن ایجاد فضای پلیسی و اهتمام به صدور احکام قضایی و حبس برای منتقدان، سوت زنان و افشاگران دقیقا خلاف رویه ای که جنابتان برای ما و مردم صبور ایران تصویر فرمودید رفتار می کنند.
لذا عاجزانه استدعا دارم و انتظار میرود شخصا در این مورد مشخص ورود کرده و ضمن روشن نمودن زوایای این مساله (داستان های مطروحه پیرامون بندر حماد) برای فضای عمومی استان بوشهر، نسبت به اصلاح ساختار نمایندگانتان در استان ما دستور لازم را صادر فرمایید.
جهت سهولت دسترسی مستندات لازم به پیوست حضورتان ارسال میگردد.

«و العاقبه للمتّقین»
کاوه بنه گزی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر