نان در استان بوشهر گران شد 🔹پیرو جلسه شورای آرد و نان استان بوشهر قیمت نان از شنبه ۲۰ آذرماه افزایش می‌یابد 🔹پرفروش‌ترین نان لواش است که از ۲۵۰ به ۳۷۵ تومان رسید

نان در استان بوشهر گران شد

🔹پیرو جلسه شورای آرد و نان استان بوشهر قیمت نان از شنبه ۲۰ آذرماه افزایش می‌یابد

🔹پرفروش‌ترین نان لواش است که از ۲۵۰ به ۳۷۵ تومان رسید

  • منبع خبر : خلیج فارس