نان در استان بوشهر گران شد ?پیرو جلسه شورای آرد و نان استان بوشهر قیمت نان از شنبه ۲۰ آذرماه افزایش می‌یابد ?پرفروش‌ترین نان لواش است که از ۲۵۰ به ۳۷۵ تومان رسید

نان در استان بوشهر گران شد

?پیرو جلسه شورای آرد و نان استان بوشهر قیمت نان از شنبه ۲۰ آذرماه افزایش می‌یابد

?پرفروش‌ترین نان لواش است که از ۲۵۰ به ۳۷۵ تومان رسید

  • منبع خبر : خلیج فارس