مدیرکل تعاون بوشهر: ?در این سال‌ها نه تنها مشکل مدیران پروازی داشته‌ایم، بلکه مشکل نان پروازی هم داریم. بخشی از نان مورد نیاز شرکت‌های نفت و گاز از طریق پرواز از استان‌های دیگر تامین می‌شود.     ‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍

 

مدیرکل تعاون بوشهر:

?در این سال‌ها نه تنها مشکل مدیران پروازی داشته‌ایم، بلکه مشکل نان پروازی هم داریم. بخشی از نان مورد نیاز شرکت‌های نفت و گاز از طریق پرواز از استان‌های دیگر تامین می‌شود.

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍