محمود نبویان، نماینده مجلس:   🔹مسلمان واقعی همواره ندای «مرگ بر آمریکا» را سر خواهد داد   🔹در کل دنیا کم‌تر از ۱۰ کشور وجود دارند که گاو شیرده آمریکا نیستند   🔹 جمهوری اسلامی به تمام شعار‌های خود عمل کرده    

 

محمود نبویان، نماینده مجلس:

 

🔹مسلمان واقعی همواره ندای «مرگ بر آمریکا» را سر خواهد داد

 

🔹در کل دنیا کم‌تر از ۱۰ کشور وجود دارند که گاو شیرده آمریکا نیستند

 

🔹 جمهوری اسلامی به تمام شعار‌های خود عمل کرده

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری