ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون، برای دریافت کارت مصاحبه از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به لینک اطلاعیه در پرتال دانشگاه مراجعه نمایید. شما می توانید از راه‌های زیر در شبکه های اجتماعی و صفحات مجازی با ما همراه باشید. pgu.ac.ir

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون، برای دریافت کارت مصاحبه از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به لینک اطلاعیه در پرتال دانشگاه مراجعه نمایید.

شما می توانید از راه‌های زیر در شبکه های اجتماعی و صفحات مجازی با ما همراه باشید.

pgu.ac.ir